Archive for the ‘Zakat’ Category

Bolehkah Berzakat Pada Saudara ?

Posted: August 29, 2010 in Islam, Zakat
Tags: ,

Zakat adalah ibadah penyucian harta supaya lebih dekat diri pada Allah azza wajallah selain itu zakat memiliki fungsi sosial membantu dan meringankan beban kaum yang lemah, menghilangkan iri dan hasad di hati dan juga menautkan tali ukhuwah dan silaturrahim. Pesan Rasulullah salallhu alaihiwasallam “ hendaklah kalian saling memberi (hadiah) niscaya kalian akan saling menyayangi”(H.R Bukhari dalam kitab al-adab al-mufrad) (more…)

Advertisements